Våra medarbetare

Anna Nord, tandläkare,
din trygga punkt från början till slut

Hej! Mitt namn är Anna Nord och jag arbetar som tandläkare från 1996 och är doktor i odontologi. Jag är legitimerad tandläkare och har arbetat som allmäntandläkare och samtidigt som han vidareutbildade sig inom implantatkirurgi och protetik.

Jag har gjort över 20 000 protetiska konstruktioner, över hälften av dem jag planerade med med hjälp av 3D program och datorteknik.  

Jag satt ca 3 000 implantat och har gått över 50 kurser i implantatkirurgi, protetik och estetiska tandvården, har tom  utbildning Laserunderstöd tandvård.

Så många som hälften av alla upplever tandvårdsrädsla eller tycker det är obehagligt att gå till tandläkaren. Jag har länge jobbat med att behandla och hjälpa patienter som är rädda för att gå till tandläkaren och har utbildning i Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, eller SFKH.

Det viktigaste är att du tar första steget och kontaktar oss. Jag och min team har stor erfarenhet av att behandla och hjälpa patienter som är rädda. Vi avsätter då extra tid för dig.

Tandläkare Anna Nord

Reza Takhayori

Jag är en tandläkare med mer än 20 år erfarenhet av avancerade fall inom protetik, estetik och endodonti och jag har även akademisk utbildning inom implantat kirurgi och protetik vilket gäller allt från operativt avlägsnande av tänder, apexectomi och implantat fixturinstallation.

Mina arbeten har framför allt varit inriktade på estetik och protetik. Inom dessa områden har jag stor erfarenhet av skalfasader, kronor, broar, onlay, inlay och lite om implantat. Under mina yrkesverksamma år har jag dessutom varit mycket angelägen om att uppdatera mig inom den senaste tekniken och kliniskt beprövad erfarenhet och har därför gått flertalet kurser och kompletterande utbildningar.

Tina Banihashem, tandläkare,
bäst på att jobba med tandvårdsrädda

Jag jobbar som tandläkare i många år och har stor erfarenhet i endodonti, protetik och kirurgi. Jag jobbar mycket med tandvårdsrädda patienter och hjälper att hitta sin väg till frisk mun och glad leende! En grundläggande del av tandläkarens arbete med rädda patienter är att etablera förtroende.

Många tandvårdsrädda individer har tidigare upplevt traumatiska eller smärtsamma händelser i samband med tandvård. Genom att skapa en trygg och stödjande miljö, där patienten känner sig hörd och respekterad, kan tandläkare bidra till att minska rädslan och skapa en positiv upplevelse.

För att framgångsrikt navigera i denna roll krävs det att tandläkare har en positiv attityd och en förmåga att hantera stressiga situationer. Ibland kan patienter uppleva oro eller nervositet inför sina besök, och det är tandläkares uppgift att lugna och stödja dem.

Tandläkare Tina
Tandläkare Abbe

Abbe Abduljabbar, tandläkare,
trygghet, kompetens och bra bemötande

Jag har specialiserat mig inom områden som endodonti, protetik och kirurgi. Min dedikation till att förbättra patienternas tandhälsa sträcker sig särskilt till att arbeta med tandvårdsrädda individer. Att guida dem till en frisk mun och ett strålande leende är en passion och en viktig del av mitt yrkesliv.

Jag tror starkt på betydelsen av att etablera förtroende med mina patienter, särskilt de som känner ångest inför tandvårdsbesök. Att skapa en trygg och empatisk miljö är grundläggande för att bryta ned barriärer och öppna för kommunikation. För rädda patienter är varje steg i behandlingen noga planerat för att minimera obehag och främja en positiv upplevelse.

Arbetet med tandvårdsrädda individer ger mig en känsla av uppfyllelse när jag ser dem övervinna sina rädslor och återfå tilliten till tandvården. Att hjälpa dem att hitta sin väg till en hälsosam mun och ett leende som utstrålar glädje är en belöning i sig och motiverar mig att fortsätta leverera högkvalitativ vård och stödja mina patienter på deras resa mot optimal tandhälsa.

Maria Ghareeb, tandhygienist,
en glad vän för varje patient

Jag har jobbar son tandhygienist i många år. Att vara tandhygienist är inte bara ett jobb, det är en passion som ger positiv påverkan på människors liv varje dag. I rollen som tandhygienist spelar man en nyckelroll i att främja god oral hälsa och förebygga tandproblem. Genom att arbeta nära patienterna och erbjuda professionell rengöring och rådgivning skapar tandhygienister en grund för långsiktig tandhälsa. Det mest tillfredsställande med att vara tandhygienist är att se konkreta resultat av ens insatser.

Genom att utbilda patienterna om vikten av regelbunden tandvård och rätt oral hygienpraxis blir tandhygienisten en vägledare mot en strålande leende och övergripande välbefinnande. Dessutom möjliggör interaktionen med människor att skapa starka band och etablera förtroende. Att vara en positiv kraft i patienternas liv, stötta dem genom deras tandvårdsresa och se dem lämna praktiken med ett leende är en belöning som överträffar alla utmaningar. Tandhygienistyrket är inte bara en karriär, det är en möjlighet att göra verklig skillnad och sprida hälsa och glädje genom ett leende i taget.

tandhygienist Xia Mori

Xia Mori, tandhygienist,
din bästa personliga rådgivare

Tandhygienistens arbete är fundamentalt för att bevara och främja oral hälsa. Denna yrkesgrupp spelar en nyckelroll inom tandvården genom att erbjuda förebyggande vård, utbilda patienter om munhygien och samarbeta med tandläkare för att upprätthålla en hög standard av oral hälsa.

Tandhygienister är förebyggande specialister som fokuserar på att undvika tandproblem innan de uppstår. Genom regelbundna tandundersökningar och professionell rengöring hjälper de till att förhindra tandsten, karies och tandlossning. Dessutom spelar tandhygienisterna en avgörande roll i att utbilda patienter om vikten av bra munhygien, rätt kost och andra faktorer som påverkar oral hälsa.

En viktig del av tandhygienistens arbete är att ge personlig rådgivning om munvård. Detta inkluderar att demonstrera rätt tekniker för tandborstning och användning av tandtråd samt att ge råd om lämpliga munvårdsprodukter. Genom att engagera och utbilda patienter om bästa praxis för munvård stärker tandhygienister deras förmåga att upprätthålla en optimal oral hälsa hemma.

Farkhondeh (Fery), tandsköterska,
mästare på att skapa en trygg och bekväm miljö för patienterna

Att vara tandsköterska är mer än bara ett jobb – det är en nyckelroll som ger liv och glädje till tandvårdspraktiken varje dag. Som tandsköterska spelar man en central roll i att stödja tandläkare och andra vårdgivare för att säkerställa smidiga och effektiva behandlingar. Genom att assistera vid undersökningar, förbereda material och skapa en välkomnande atmosfär för patienter blir tandsköterskan en oumbärlig del av vårdteamet.

Det mest tillfredsställande med yrket är möjligheten att vara en direkt länk mellan vårdgivare och patienter. Att kunna skapa en lugn och stödjande miljö för dem som kan känna oro inför tandläkarbesök är en viktig del av tandsköterskans dagliga arbete. Genom att vara lyhörd för patienternas behov och erbjuda empatiskt stöd blir tandsköterskan en förtroendefull partner i vården.

Att vara tandsköterska är mer än att assistera – det handlar om att skapa positiva upplevelser och bidra till patienternas övergripande välbefinnande. Med möjligheten att påverka människors liv genom god tandvård blir tandvårdssköterskans arbete en källa till glädje och en nyckelaktör i att bygga en stark och hälsosam gemenskap.

tandsköterska
tandsköterska

Anastasiya, tandsköterska,
effektivitets och organisations mästare

En av de viktigaste uppgifterna för mig som en receptionistt på vår tandklinik är att vara den första kontaktpunkten för patienterna. Att hälsa varmt välkomna, vara lyhörd för deras behov och hantera deras frågor är grundläggande för att skapa en trygg och positiv atmosfär. Detta kräver inte bara god kommunikationsförmåga utan även en förståelse för tandvårdens terminologi och processer.

Receptionisten fungerar också som navet i kommunikationen mellan patienter och tandvårdsteamet. Att hantera telefonsamtal, schemalägga möten och se till att patientinformation är uppdaterad är centrala ansvarsområden. Genom att vara organiserad och effektiv underlättar receptionisten för tandläkare och tandhygienister att fokusera på själva tandvården.

Natalia, receptionist,
vår tandkliniks hjärta

Att vara receptionist på en tandklinik är att vara spindeln i nätet som binder samman patienter och tandvårdspersonal. Rollen sträcker sig långt bortom att bara sitta vid receptionen; det är en nyckelposition som formar patienternas första intryck och skapar en vänlig och välkomnande atmosfär.

En av de mest givande aspekterna av att vara receptionist på en tandklinik är möjligheten att vara en tröstande röst för patienterna. Att hantera bokningar, svara på frågor och erbjuda stöd till dem som kanske känner oro inför sina besök är en central del av rollen. Genom att vara en vänlig och empatisk kontaktpunkt blir receptionisten en positiv kraft som skapar en trygg upplevelse för varje patient.

Dessutom är rollen som receptionist avgörande för att säkerställa en smidig och effektiv drift av tandkliniken. Att koordinera scheman, hantera kommunikation och vara en central del av teamet gör varje dag dynamisk och givande. Som receptionist är man inte bara en administrativ kraft utan en nyckelaktör i att skapa en positiv tandvårdsupplevelse från det ögonblick patienterna kliver in genom dörren. Att vara receptionist på en tandklinik är att vara en hjälte bakom kulisserna och en bidragande faktor till en strålande klinikupplevelse.

Rafael, tandsköterska
med special kompetens inom implantat och kirurgi

Tandsköterskan med specialkompetens inom implantat och kirurgi spelar en avgörande roll i att skapa framstående tandvård. Genom avancerad träning och djupgående förståelse för implantatprocedurer och kirurgiska ingrepp blir tandsköterskan en oumbärlig del av teamet på tandläkarkliniken.

Denna specialist inom tandvård kombinerar expertis inom sterilteknik, patientvård och kirurgiskt stöd för att säkerställa en smidig och effektiv genomförande av implantatbehandlingar. Från förberedelse och assisterande under ingreppet till eftervård och patientens välbefinnande har tandsköterskan en central roll.

Dessutom är den specialiserade tandsköterskans förmåga att kommunicera tydligt och stödja patienterna genom varje steg av behandlingen en källa till trygghet och förtroende. Genom att vara en expert inom implantat och kirurgi bidrar denna professionella tandsköterska till att lyfta tandvårdsupplevelsen till en högre nivå och säkerställer långvarig oral hälsa för varje patient. Med en passion för excellens och en dedikation till att främja avancerad tandvård är tandsköterskan med specialkompetens en nyckelperson i skapandet av vackra och funktionella leenden.

Lei Gao, tandläkare,
skaffar glädje och en lugn atmosfär

Jag har jobbat i flera länder som tandläkare inom kirurgi, allmän tandvård, endodonti och protetik. Tandläkares engagemang i äldre patienters oral hälsa är av yttersta vikt för att säkerställa en god livskvalitet under guldåren. Äldre personers munhälsa påverkar inte bara deras förmåga att tugga och svälja, men det har också en nära koppling till övergripande hälsa och välbefinnande.

Tandläkare som specialiserar sig på äldre patienter tar hänsyn till de unika behoven hos denna population. Många äldre kämpar med medicinska tillstånd eller mediciner som kan påverka munhälsan. Tandläkare utför noggranna undersökningar för att identifiera eventuella problem, inklusive karies, tandlossning och muntorrhet, vilket är vanligt bland äldre.

En central aspekt av tandläkares arbete med äldre är att utforma individuella vårdplaner. Detta kan innebära att anpassa behandlingar och procedurer för att möta patientens specifika behov och samtidigt säkerställa maximal bekvämlighet. Tandläkare erbjuder också utbildning och rådgivning om munvård för äldre patienter och deras vårdgivare för att främja en hållbar och hälsosam munmiljö genom åldrandet. Genom att prioritera äldre patienters munhälsa bidrar tandläkare väsentligt till deras övergripande välbefinnande och ger dem möjligheten att njuta av en fullständig och hälsosam livsstil.

Vad våra kunder säger om Leg. Tandläkare Anna Nord

Vad våra kunder säger om Tandläkare Ghiyas Fadda

Hitta Till Oss

Sjödalstorget 13, 14147, Huddinge